Stimuleringsfonds Talent Grant 2023

Afsaneh Ghafarian Rabe'I

8 september 2022


Jaarlijks biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opkomend ontwerptalent de vrije ruimte om zich te richten op artistieke en professionele groei. De lichting van 2023 is onlangs door de selectiecommissie bepaald.


In de beoordeling heeft de commissie gelet op de kwaliteit in doel en opzet van het ontwikkelplan, omgevingsbewustzijn en positionering van de praktijk binnen het vakgebied en in maatschappelijke context, ontwikkelvermogen, en tot slot de mate waarin het ontwikkelplan en voorgestelde activiteiten bijdragen aan het ontwikkelen van een onderscheidende en betekenisvolle praktijk binnen de creatieve industrie.


Algemene indruk
Aanvragen binnen de Regeling Talentontwikkeling komen uit de volle breedte van het veld. De selectie van dit jaar vormt daar een mooie afspiegeling van. Wel is de tendens dat er steeds minder aanvragen worden gedaan door makers die toegepast werken. Het aantal aanvragen van productontwerpers met een klassieke benadering van het vak loopt terug. Ook op het gebied van grafisch ontwerp ontbreken aanvragen van meer toegepaste praktijken, net als op het gebied van mode en textiel, waar te zien is dat steeds meer ontwerpers zich richten op research of interdisciplinair werken. Voor digitale cultuur geldt een toename in het aantal performatieve praktijken, maar aanvragen op het gebied van games, coders of hackers missen. Het aantal aanvragen op het gebied van architectuur blijft ook dit jaar achter op de andere vakgebieden.


De commissie ziet een generatie die maatschappelijk betrokken is. Overkoepelende thema’s die dit jaar vaak terugkwamen, zijn natuur versus artificieel, geopolitiek, aandacht voor het ‘niet-menselijke perspectief’, klimaatcrisis en mentale gezondheid. Dit vertaalt zich in een relatief groot aantal aanvragers dat zich herkent in de categoriesocial design. Er zijn ook veel makers en ontwerpers die onderzoek doen naar materiaal of het maakproces. Op het gebied van digitale cultuur is het onderzoek van aanvragers vaak gericht op het bevragen van (kapitalistische) systemen en de toenemende institutionele macht van technologie. Een nieuwe tendens die hierin ontstaat, isworldbuilding. Hierbij bouwen aanvragers zelf utopische of post-apocalyptische, complexe werelden, waarin ze deze systemen proberen te ontmantelen.


Opvallend is dat een groot deel van de aanvragers kiest voor traditionele presentatievormen, zoals een boek. Met het oog op kennisdeling en publieksontwikkeling zijn ook andere presentatievormen interessant en wordt vernieuwing op dit vlak aangemoedigd.

Bron: website Stimuleringsfonds